U suradnji sa našim poslovnim partnerom Europlantaže d.d. svim našim potencijalnim kupcima nudimo mehanizaciju za berbu višanja. Točnije radi se o beraču višanja s kojim smo trenutno najkonkurentniji na svijetu što se tiče cijene i troškova same berbe a koji predstavlja inovaciju i revoluciju u voćarstvu na koju smo iznimno ponosni jer smo prvi u Svijetu prezentirali proizvod koji je apsolutno dominantan po konkurentnosti, brzini i preciznošću branja bez dodira ploda ljudskom rukom. Za berač višanja već sada imamo velik broj zainteresiranih firmi iz regije, tako da postoji lista čekanja. Kada isporučimo sve narudžbe za regiju okrenut ćemo se tržištu Europske unije odnosno južnoeuropskom tržištu (Španjolska, Portugal, Italija) jer je jedino južna Europa pogodna za podizanje nasada višanja i iz tog je razloga višnja deficitarna u Europskoj uniji.