HE VRBAS

Izgradnji mini hidroelektrane Voljevac na rijeci Vrbas u realizaciji našeg poslovnog partnera Elektro grupa d.d. Jajce. Rijeka Vrbas nastaje na južnoj padini planine Vranice, na oko 1530 m.n.m., i drenira centralni dio sjevernih padina Dinarskog planinskog masiva. Ukupna dužina glavnog vodotoka iznosi oko 235 km. Prosječan pad glavnog toka je 6 m/km, što ga čini atraktivnim za hidroenergetsko korištenje. Utvrđeni raspoloživi hidroenergetski potencijal sliva iznosi 4270 GWh električne energije, u srednje vlažnoj godini, od čega na osnovni vodotok otpada 2510 GWh ili 58,8 % a, na sve pritoke 1760 GWh ili 41,2 %.

VJETROPARK “MUČEVAČA”

Još jedan veliki projekt koji prati svjetske trendove je Vjetropark “Mučevača” koji je baziran na obnovljivom izvoru energije. Radi se o vjetroelektrani kao jednom od najbrže rastućih segmenata proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora. Projekt izgradnje vjetroparka “Mučevača” snage 60 MW, zauzima područje od 6.671 km2 na kojem će biti postavljeno 23 vjetroturbina svaka snage 2,6 MW. Lokalitet se nalazi na 3 km od Livna.  Trenutno je u završnoj fazi a projekt vodi firma partner Balkan Energy Wind d.o.o. iz Livna.