Petrol Koks

Rafinerije nafte su velika procesna industrijska postrojenja u kojima se iz sirove nafte različitim procesima izdvajaju naftni derivati (kao što su npr. tekući plin, dizelsko gorivo, benzin, mlazno gorivo, motorna ulja…)

Naftni koks pripada grupi materijala s visokim udjelom ugljika. Proizvodi se koksiranjem sirovina dobivenih iz ostataka primarnih i sekundarnih procesa prerade nafte.

Postoji niz čimbenika koji određuju kvalitetu naftnog koksa: primjerice gustoća, sadržaj metala i sumpora, električni otpor, koeficijent toplinske rastezljivosti. Poznavanje strukturnih parametara također doprinosi karakterizaciji i uporabi koksa.

Petrol koks se najviše koristi u industriji za proizvodnju i kao energent.

Ponuda Petrol koksa za prodaju.

Specifikacija proizvoda

PK2 MSZ 13507 – na suhoj osnovi:

Analysis Method Requirements
3020 Ash content %(m/m) MSZ ISO 1171 max. 1.000
3030 Volatile matter %(m/m) MSZ ISO 562 min. 8.00
3040 Sulfur Content %(m/m) MSZ 24051 max. 4.50
3050 Nitrogen content %(m/m) MSZ 24050 max. 2.00
3060 Specific Energy MJ/kg MSZ 24000-5 min. 30.00
3070 HG index MSZ ISO 5074 min. 45.0
3080 Sum metal mg/kg ISO/DIS 8983 max. 1500