Usluge Poslovnih Partnera

U našoj grupaciji koju čini Balkan Broker Grupa sa svojim poslovnim partnerima svakako moramo istaknuti slijedeće proizvode i usluge:

- Prodaja mehanizacije

- Proizvodnja i prodaja opekarskih proizvoda

- Proizvodnja energije