Petrol Koks

Petrol koks se najviše koristi u industriji za proizvodnju i kao energent. 

Rafinerije nafte su velika procesna industrijska postrojenja u kojima se iz sirove nafte različitim procesima izdvajaju naftni derivati (kao što su npr. tekući plin, dizelsko gorivo, benzin, mlazno gorivo, motorna ulja...) 

Naftni koks pripada grupi materijala s visokim udjelom ugljika. Proizvodi se koksiranjem sirovina dobivenih iz ostataka primarnih i sekundarnih procesa prerade nafte.

Postoji niz čimbenika koji određuju kvalitetu naftnog koksa: primjerice gustoća, sadržaj metala i sumpora, električni otpor, koeficijent toplinske rastezljivosti. Poznavanje strukturnih parametara također doprinosi karakterizaciji i uporabi koksa.

Petrol koks se najviše koristi u industriji za proizvodnju i kao energent.

Ponuda Petrol koksa za prodaju.

Specifikacija proizvoda

PK2 MSZ 13507 – na suhoj osnovi:

Analysis

Method

Requirements

3020

Ash content

%(m/m)  

MSZ ISO 1171  

max. 1.000  

3030

Volatile matter

%(m/m)  

MSZ ISO 562  

min. 8.00  

3040

Sulfur Content

%(m/m)  

MSZ 24051  

max. 4.50  

3050

Nitrogen content

%(m/m)  

MSZ 24050  

max. 2.00  

3060

Specific Energy

MJ/kg  

MSZ 24000-5  

min. 30.00  

3070

HG index

 

MSZ ISO 5074  

min. 45.0  

3080

Sum metal

mg/kg  

ISO/DIS 8983  

max. 1500